Bedrijfsvoorheffing: validiteit

Als u mindervalide bent, hebt u recht op een bijkomende vermindering van uw bedrijfsvoorheffing.

Als uw partner mindervalide is en geen persoonlijke beroepsinkomsten heeft, hebt u ook recht op een bijkomende vermindering van uw bedrijfsvoorheffing.

 

Forfaitaire vermindering (bedragen op 1 januari 2021)

  Per maand
De weddetrekkende is mindervalide  € 37

De partner is mindervalide en heeft geen persoonlijke beroepsinkomsten

€ 37