Bedrijfsvoorheffing: vermindering statutair personeel

Vanaf de wedde van januari 2021 hebben statutaire personeelsleden die een belastbare bezoldiging hebben van minstens € 601,50 en maximum € 2 207,43 recht op een vermindering van de bedrijfsvoorheffing van € 6,67.

Als u een vervangingsinkomen voor disponibiliteit wegens ziekte ontvangt, hebt u geen recht op deze vermindering.