Diensten

De dienstverlening van PersoPoint is opgebouwd rond vier pijlers:

•loonadministratie
•personeelsadministratie
•juridisch advies
•rapportering

De loonadministratie (de vroegere CDVU) zorgt ervoor dat de wedden, toelagen, vergoedingen en premies van  statutaire en contractuele personeelsleden van verschillende overheidsdiensten berekend en betaald worden . PersoPoint betaalt ook de federale ministers en staatssecretarissen en de leden van hun strategische beleidscellen.

De personeelsadministratie zorgt voor de administratieve afhandeling van de personeelsdossiers van de aangesloten klantenorganisaties. Dit gaat over indiensttredingen, loopbaanpaden, verwerking van tewerkstellingsgegevens, persoons- en loongegevens, administratie bij uitdiensttreding en pensioen, behandeling van verloven en afwezigheden.

De juristen van PersoPoint bieden ondersteuning bij complexe dossiers, geven advies bij complexe vragen aan de medewerkers binnen PersoPoint en aan de diensten van de aangesloten klantenorganisaties.

Vanuit de masterdata in het beheersysteem voor de personeelsadministratie (SCOPE) en de loonmotor PersoPoint kan een uitgebreide rapportering worden opgemaakt.