Loonadministratie

PersoPoint berekent en betaalt:

  • de wedden, toelagen en vergoedingen;
  • de uitzonderlijke prestaties;
  • het vakantiegeld;
  • de eindejaarstoelage;
  • de premie voor competentieontwikkeling;

van zowel statutaire als contractuele personeelsleden van verschillende overheidsdiensten.
PersoPoint betaalt ook de federale ministers en staatssecretarissen en de leden van hun strategische beleidscellen.

Momenteel betaalt onze dienst de wedde van ongeveer 80 000 personen (verantwoordelijk voor een maandelijkse uitgave van ongeveer 280.000.000 €).

De basisgegevens die PersoPoint gebruikt voor de berekening van deze betalingen, ontvangen wij van de personeelsdiensten van de verschillende overheidsdiensten.
PersoPoint staat in voor de loonadministratie, de personeelsdiensten voor het personeelsbeheer.

PersoPoint zorgt er ook voor dat alle fiscale en sociale verplichtingen nagekomen worden:

  • inhouding en doorstorting van de bedrijfsvoorheffing
  • inhouding, aangifte en doorstorting van de verschillende sociale zekerheidsbijdragen.

De personen die door de PersoPoint betaald worden, ontvangen regelmatig informatie over deze betalingen:

  • voor elke betaling wordt er een gedetailleerde weddefiche opgemaakt
  • alle betalingsfiches kunnen geconsulteerd worden op www.myminfin.be
  • jaarlijks worden er fiscale fiches opgemaakt die de bezoldigde in staat stelt zijn belastingaangifte te doen.