FISCALE FICHES

Jaarlijkse fiscale fiches die u in staat stellen uw belastingaangifte te doen.

Fiscale fiche  

U kan deze informatie ook verkrijgen in de vorm van een brochure in PDF-formaat: De fiscale fiches 2020 (2,22 MB-42 blz.)

Wat ?

Jaarlijks ontvangt u van de dienst Persopoint - Loonadministratie één of meer fiscale fiches die u in staat stellen uw belastingaangifte te doen.
Op deze fiscale fiches wordt het resultaat van alle betalingen en herberekeningen vermeld die in de loop van het jaar (van 1 januari tot en met 31 december) gedaan werden.

U ontvangt geen fiche meer met het detail van alle betalingen en herberekeningen.

Soorten?

Er bestaan verschillende soorten fiscale fiches.

 • Fiche 281.10 (124 kB - 3 blz.)
  Loonfiche waarop de inkomsten voor loon- en weddetrekkenden vermeld worden.
 • Fiche 281.12 (112 kB - 2 blz.)
  Loonfiche waarop de vervangingsinkomsten vermeld worden ingeval van disponibiliteit wegens ziekte met een wachtgeld kleiner dan 100% van de activiteitswedde.
 • Fiche 281.14 (112 kB - 2 blz.)
  Loonfiche waarop de vervangingsinkomsten vermeld worden ingeval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
 • Fiche 281.18 (111 kB - 2 blz.)
  Loonfiche waarop volgende vervangingsinkomsten vermeld worden:
   
  • disponibiliteit wegens ziekte met een wachtgeld gelijk aan 100% van de laatste activiteitswedde
  • ziekteverlof contractuelen 2de, 3de en 4de week
  • prepensioen
  • premie vierdagenweek
  • premie halftijdse uitdiensttreding
  • disponibiliteit ambtsontheffing.
 • Fiche 281.25 (105 kB - 2 blz.)
  Loonfiche die een fiche 281.10, 281.12 of 281.18 van een voorgaand jaar wijzigt.
 • Fiche 281.30 (120 kB - 2 blz.)
  Fiche waarop presentiegelden met een beroepskarakter vermeld worden.
 • Fiche 281.50 ( - 113 kB - 2 blz.)
  Fiche waarop o.a. betaalde commissies, erelonen of vacaties vermeld worden.

Aanvraag duplicaat

Bij verlies of beschadiging kunt u een duplicaat terugvinden op www.myminfin.be > Mijn documenten.