Berekende nettobedrag voor desbetreffende maand

Hier kan u het berekende nettobedrag voor de betrokken berekeningsperiode terugvinden. Hoe dit bedrag betaald wordt, kan u terugvinden in Blok 8 ‘Betalingen’.

Dit blok wordt niet vermeld bij het detail van een herberekening.