Betalingen

In dit deel van de weddefiche worden de betalingsgegevens vermeld.

U vindt hier een overzicht van hoeveel er wanneer op welk rekeningnummer gestort wordt.

Als u voor de betrokken loonperiode al een betaling hebt ontvangen, dan zal dit als een reeds betaald bedrag getoond worden.

Ook loonbeslagen worden hier vermeld, met bedrag en bijhorend rekeningnummer alsook de naam van de schuldeiser die houder is van de rekening.

Een positief netto uit een herberekening wordt samengeteld bij het netto van de huidige loonperiode en is bijgevolg inbegrepen in de vermelde betalingsgegevens.