Professionele gegevens

In het linkse deel van dit blok vindt u het volgende terug:

 • Het statuut waaraan u onderworpen bent.
  Het statuut bepaalt de wijze waarop de wedde berekend wordt.
   
 • De weddeschaal waarin u betaald wordt
  PersoPoint heeft een eigen code toegekend aan alle weddeschalen. Het is mogelijk dat deze code afwijkt van de officiële benaming van de weddeschaal. U kan de weddeschalen bij uw personeelsdienst raadplegen.
   
 • De datum anciënniteit
  Dit is de begindatum van uw geldelijke anciënniteit. Deze datum wordt gebruikt om te bepalen aan welke jaarwedde in uw weddeschaal u betaald moet worden.
   
 • De index
  De index is het getal waarmee uw jaarwedde, de haard-of standplaatstoelage en de indexeerbare vergoedingen en toelagen vermenigvuldigd worden.
   
 • Het tewerkstellingspercentage
  Dit is het percentage van uw werkregime. Als u in de loop van de maand van werkregime bent veranderd, dan wordt per periode het toepasselijke percentage vermeld.

Naargelang uw persoonlijke situatie, vindt u in het rechtse deel van dit blok het volgende terug:

Ofwel:

 • Uw jaarwedde
  Dit is uw jaarlijkse wedde volgens uw geldelijke anciënniteit. De jaarwedden zijn vastgelegd in weddeschalen. U kan deze weddeschalen bij uw personeelsdienst raadplegen.

Ofwel:

 • Uw jaarwedde 2016
  Dit is uw geblokkeerde jaarwedde van december 2016.
   
 • Uw forfaitaire verhoging
  Dit is het effectief betaald bedrag rekening houdend met uw maximumbedragwedde.
   
 • Uw recht op forfaitaire verhoging
  Dit zijn uw jaarlijkse forfaitaire verhogingen
   
 • Uw recht bedrag schaalbonificatie
   
 • Uw betaald bedrag schaalbonificatie
  Dit is het effectief betaald bedrag rekening houdend met uw maximumbedragwedde.
   
 • Uw maximumbedragwedde
  Alle bovenvermelde elementen (jaarwedde 2016 + forfaitaire verhogingen + schaalbonificaties) mogen een bepaald maximum niet overschrijden.

Enkel bedragen en/of vergoedingen die voor u van toepassing zijn, worden in dit blok vermeld.