PersoExpenses

Informatie en handleidingen voor het gebruik van PersoExpenses, de applicatie voor opgave van kosten en vergoedingen

PersoExpenses, de nieuwe applicatie om vergoedingen aan te vragen, is operationeel vanaf 1 oktober 2020.

De personeelsleden van de bij PersoPoint aangesloten organisaties kunnen de volgende aanvragen om incidentele vergoedingen indienen, rechtstreeks in de applicatie:

 • Woon-werkverkeer :
 • Fietsvergoeding woon-werkverkeer
 • Tussenkomst eigen voertuig woon-werkverkeer
 • Tussenkomst gemeenschappelijk openbaar vervoer woon-werkverkeer
 • Dienstreizen
 • Reiskosten openbaar vervoer + Ander vervoermiddel dienstreizen
 • Kilometervergoeding dienstreizen
 • Fietsvergoeding dienstreizen
 • Vergoeding voor verblijfkosten
 • Aanvullende forfaitaire verblijfsvergoeding
 • Wachttoelagen (individuele aanvragen)
  (Deze optie is specifiek voorzien voor klanten die niet met een planner werken voor de organisatie van hun wachtdiensten en waarbij de personeelsleden deze individueel moeten aanvragen)

 

Deze nieuwe toepassing biedt veel voordelen:

 • Minder kans op fouten: de applicatie zal automatisch controles uitvoeren op de ingediende aanvragen op basis van het werkschema en de registraties (afwezigheden/telewerk) in SCOPE (ESS)
 • Transparantie en traceerbaarheid: de acties m.b.t. de aanvraag (historiek) zijn steeds raadpleegbaar.
 • Communicatie: de aanvrager en de goedkeurder kunnen gemakkelijk met elkaar communiceren over de ingediende aanvragen en onkosten
 • Documentatie: bewijsstukken kunnen gemakkelijk worden toegevoegd aan de aanvraag. Voor verloren documenten kan in de applicatie een verklaring op eer opgesteld worden
 • Voor vergoedingen in het kader van woon-werkverkeer (fiets en persoonlijk voertuig) krijg je een gepersonaliseerd voorstel, op basis van de gekende aan- en afwezigheden.
 • Voor de trajecten afgelegd voor dienstreizen worden de kilometers berekend met Google Maps.

 

Hoe kan je de applicatie bereiken?

De personeelsleden kunnen verbinding maken met PersoExpenses via de toepassing SAGO die beschikbaar is 24u/24 en  7 dagen op 7.

 

PersoPoint spreekt met elke klant af welke vergoedingen voor de organisatie worden geactiveerd en vanaf wanneer. Het is dus mogelijk dat niet alle opgesomde vergoedingen voor uw organisatie daadwerkelijk in de applicatie kunnen aangevraagd worden.

 

Je vindt hieronder de informatieve documenten (voorwaarden),  gebruikershandleidingen en instructiefilmpjes.

PersoExpenses handleidingen en video's
Info en handleidingen Instructiefilmpjes
Handleiding PersoExpenses voor de eindgebruiker/personeelslid. 1
Handleiding PersoExpenses voor de goedkeurder/leidinggevende. 2_Aanvraag fietsvergoeding woon-werkverkeer
  3_Evalueren aanvraag fietsvergoeding
Voorwaarden voor kilometervergoeding bij dienstreizen. 4_Aanvraag kilometervergoeding dienstverplaatsing
Voorwaarden voor verblijfsvergoeding bij dienstreizen. 5_Aanvraag verblijfsvergoeding
Voorwaarden voor aanvullende verblijfsvergoeding bij dienstreizen. 6_Aanvraag aanvullende vergoeding forfaitaire verblijfskost
FAQ PersoExpenses. 7_Indienen onkost met bewijsstuk
Formulier wachttoelage.  
Medisch attest (template)