Premie voor competentieontwikkeling

Wettelijke basis

 • Koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende de hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen (B.S. 26.9.2002)
 • K.B van 23 oktober 2003 betreffende de competentietoelage
 • K.B. van 25 april 2004 houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de competentiemetingen
 • K.B. van 20 december 2007 houdende de inaanmerkingneming, voor de berekening van het pensioen, van de competentietoelage en de premie voor competentieontwikkeling toegekend aan bepaalde personeelsleden van de Staat (B.S. 05.03.2008).

Referentieperiode

De prestaties van 1 september 2018 t.e.m. 31 augustus 2019.

Kenmerken

 • Zowel voor statutaire als contractuele personeelsleden van niveau A, B, C en D die geslaagd zijn voor de competentiemeting of de gecertificeerde opleiding.
 • Jaarbedrag afhankelijk van de graad van het personeelslid:
   
  Niveau D
  • Administratief medewerker: € 1000 (8 jarr)
  • Technisch medewerker: € 1000 (8 jaar)
  • Medewerker keuken/schoonmaak: € 800 (8 jaar)
  Niveau C
  • Administratief assistent: € 1700 (8 jaar)
  • Technisch assistent: € 1700 (8 jaar)
  Niveau B
  • Administratief deskundige: € 2000 (8 jaar)
  • Technisch deskundige: € 2000 (8 jaar)
  • Financieel deskundige: € 2000 (8 jaar)
  • ICT–deskundige: € 2500 (6 jaar)
  Niveau A
  • Attaché (A11 of A12): € 2000 (6 jaar)
  • Attaché of adviseur (A21, A22, A31 of A32): € 3000 (6 jaar)

   

 • Wordt afzonderlijk berekend en betaald
 • Wordt betaald pro rata de prestaties tijdens de referentieperiode
  De referentieperiode voor de premie voor competentieontwikkeling 2019 loopt van 1 september 2018 t.e.m. 31 augustus 2019. De premie voor competentieontwikkeling wordt pro rata de prestaties berekend: elke maand met volledige prestaties wordt gelijkgesteld met 30/30sten. De teller wordt pro rata verminderd bij onvolledige prestaties. Voor de ganse referentieperiode heeft men dus uiteindelijk een te betalen breuk gelijk aan x/360sten.
  Lijst van verloven en afwezigheden en hun invloed op de berekening van de premie voor competentieontwikkeling.
 • Indexeerbaar (indexcoëfficiënt van september 2019 = 1,7069).
 • Sociale zekerheidsbijdragen :

1. Persoonlijke bijdragen :

 • statutairen: inhoudingen F.O.P. (7,5%) en Z.V. (3,55%)
 • contractuelen: inhouding R.S.Z. (13,07%)

2. Patronale bijdrage: de gebruikelijke percentages

 • Belastbaar: de bedrijfsvoorheffing op de premie voor competentieontwikkeling wordt forfaitair   berekend, d.w.z. dat er een bepaald percentage bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden (dus geen berekening van de bedrijfsvoorheffing volgens het barema bedrijfsvoorheffing op wedde).
  Meer uitleg over de berekeningswijze en de tabel bedrijfsvoorheffing op de premie voor competentieontwikkeling vind je in dit document.
 • De premie voor competentieontwikkeling wordt in aanmerking genomen voor de berekening van het vakantiegeld.
 • Dit bijkomend bedrag vakantiegeld wordt samen met het gewone vakantiegeld betaald en wordt als volgt berekend:

effectief betaalde brutobedrag premie voor competentieontwikkeling  x 92%
_____________________________________________________________________
12

 • De premie voor competentieontwikkeling wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de eindejaarstoelage. Dit bijkomend bedrag eindejaarstoelage wordt samen met de eindejaarstoelage betaald en wordt als volgt berekend:

effectief betaalde brutobedrag premie voor competentieontwikkeling  x 2,5%

Bekijk ook volgende voorbeelden: