Personeelsadministratie

image/png

PersoPoint behandelt de administratieve afhandeling van indiensttredingen, loopbaanpaden, verwerking van tewerkstellingsgegevens, persoons- en loongegevens, administratie bij uitdiensttreding en pensioen, verloven en afwezigheden.