SAGO (voorheen Service Now)

SAGO is het portaal om contact op te nemen met de dossierbeheerders bij PersoPoint.

Niet alle zaken met betrekking tot personeelsadministratie kunnen worden geregeld via de SCOPE-applicatie. Documenten en attesten die nodig zijn voor staving van bepaalde afwezigheden of aanvraagformulieren voor bepaalde afwezigheden die niet via SCOPE-ESS kunnen worden aangevraagd, kunnen aan PersoPoint worden overgemaakt via het Contact Center Tool  SAGO (voorheen Service Now). De dossierbeheerders zorgen voor de verdere afhandeling van de aanvragen en volgen dit verder op.

(Opgelet; dit is enkel voor personeelsleden van organisaties waarvan PersoPoint ook de personeelsadministratie beheert, niet voor zij waarvoor voorlopig enkel de loonadministratie gebeurt)

Je kunt op SAGO inloggen met je elektronische identiteitskaart en dan kom je bij volgende onderwerpen:

 • opmaak overzicht geldelijke loopbaan
 • persoonsgegevens
 • tewerkstellingsgegevens
 • telewerk
 • cumulopdrachten
 • woon-werk verkeer
 • vermindering arbeidsduur
 • verloven & afwezigheden
 • zwangerschap
 • arbeidsongeval
 • werkhervatting na ziekte
 • privéongeval met aansprakelijkheid van derden
 • pensioen
 • aanvraag loonsimulatie

Buiten deze onderwerpen of wanneer je niet vindt wat je zoekt, kun je ook gewoon een vraag stellen.

SAGO werkt als een mailbox. Wanneer je een aanvraag verzendt, wordt voor  het team van dossierbeheerders een ‘ticket’ aangemaakt in het systeem. Als aanvrager ontvang je zelf een e-mail met een samenvatting van je aanvraag. Wanneer de dossierbeheerder van PersoPoint je aanvraag heeft behandeld, ontvang je opnieuw een e-mail met een hyperlink om in te loggen in SAGO, waar je het volledige antwoord van de dossierbeheerder vindt.

In SAGO kun je zelf op elk moment je open of afgewerkte aanvragen opvolgen in de rubriek ‘Mijn aanvragen ‘