SCOPE Self Service en Handleidingen/Video's

SCOPE is de softwaretoepassing waarmee de personeelsadministratie wordt beheerd en waarlangs bepaalde aanvragen voor verlof en afwezigheden verlopen.

In de toepassing SCOPE - ESS (Employee Self Service) kunnen de medewerkers van de aangesloten klantenorganisaties met hun elektronische identiteitskaart inloggen om 

 • bepaalde verloven en afwezigheden aan te vragen of te registreren, onderverdeeld in de rubrieken:
  • Vakantie en recup
  • Dienstvrijstelling
  • Omstandigheidsverlof
  • Uitzonderlijk verlof
  • Verlof om dwingende redenen
  • Moederschap en ouderschap
  • Politiek en divers verlof
  • Syndicaal verlof
  • Staking
  • FOD-specifiek verlof
  • Telewerk
 • hun persoonlijke gegevens te consulteren of aan te passen.

De leidinggevenden kunnen bovendien via de module SCOPE-MSS (Manager Self Service) bepaalde verlofaanvragen van hun medewerkers goedkeuren of hun afwezigheden opvolgen.

In het Digitale Personeelsdossier dat voor de personeelsleden ook via SCOPE toegankelijk is worden documenten opgenomen in de volgende rubrieken:

 • Basispersoonsinformatie
 • Rekrutering
 • Loopbaanpad
 • Opleiding en ontwikkeling
 • Werktijdregeling
 • Verloning
 • Uitdiensttreding
 • Beveiligde documenten