Rapportering

image/png

PersoPoint voorziet in een uitgebreide rapportering over de masterdata waarover het beschikt in beheersysteem voor de personeelsadministratie (SCOPE) en de loonmotor. Naast een brede set aan standaardrapporten, levert PersoPoint ook rapporten op maat ten dienste van het strategische HR-beleid binnen elke klantenorganisatie.