nieuws

image/png

Vanaf 1 januari 2019 fusioneren een aantal gemeenten tot nieuwe gemeenten.

Dit heeft uiteraard gevolgen voor de adresgegevens in SCOPE.

De nodige setup in SCOPE werd doorgevoerd, maar wij vragen dat elk personeelslid dat in een nieuwe fusiegemeente woont de adressen in SCOPE zou controleren (eigen adres, contactpersonen, gezinsleden, …)

Volgende gemeenten werden gefusioneerd:

image/png

Probleem bij overdracht van verlof van 2018 naar 2019: weergave van foutieve saldi in ESS - OPGELOST

Onderstaand probleem is sinds 11 januari opgelost.

Personen die nog verlof van 2018 overdragen naar 2019 stellen momenteel vast dat de saldi in ESS niet correct zijn.
Het probleem is beperkt tot de weergave. De berekening in SCOPE en de saldi in de component “kalenderresultaten” zijn wel correct.
Wanneer een verlofaanvraag wordt ingediend, worden de saldi correct weergegeven.

image/jpeg

Betaling eindejaarstoelage op 14 december 2018

 

Meer uitleg over hoe de eindejaarstoelage wordt berekend vindt u in onze brochure

image/png

Op vrijdag 12 oktober, tussen 17u en 18u, wordt een nieuwe release doorgevoerd in SAGO, de softwaretoepassing om in contact te treden met de dossierbeheerders van PersoPoint.

Met deze release worden een aantal formulieren aangepast. Dit raakt de dossierbeheerders, de P&O klant en de eindgebruikers.

image/png

Op donderdag 27 september tussen 17h et 18h, gebeurt een upgrade van SAGO.

In deze upgrade worden een reeks formulieren aangepast (die zowel de dossierbeheerders als de lokale HR als ge gebruikers aanbelangen), met name :