nieuws

Illustration d'un écran d'ordinateur entouré de différentes icônes qui représentent des envois d'e-mails en grande quantité - Afbeelding van een computerscherm omringd door verschillende pictogrammen die grootschalig e-mailen voorstellen

Er zijn wijzigingen op til rond de nieuwsbrieven die de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) verstuurt. De FOD BOSA wil immers alle federale ambtenaren en contacten een duidelijk overzicht bieden van alle activiteiten.

image/png

Betaling van de wedde en achterstallen november 2021 : 29/11/2021.
Bekijk ook de datums waarop de opdrachten bij PersoPoint moeten toekomen voor de betaling van : 30/12/2021.

image/jpeg

De spilindex werd overschreden in augustus 2021.

 

Vanaf  1 oktober 2021 is de nieuwe verhogingscoëfficiënt 1,7758

Deze verhogingscoëfficiënt wordt gebruikt voor de berekening van de wedde en veel toelagen en vergoedingen.

De bedragen voor de berekening van de werkbonus wijzigen vanaf de wedde van september 2021.