nieuws

image/png

Op 25 januari wordt een aanpassing doorgevoerd in SCOPE, de PersoPoint-softwaretoepassing voor personeelsadministratie.

De toepassing zal niet beschikbaar zijn op donderdag 25 januari vanaf 15 uur en zal opnieuw bereikbaar zijn vanaf vrijdagochtend 26 januari.

Er gebeuren aanpassingen in componenten die betrekking hebben op Flexwerk, Prikklokinterface, Nieuwe loopbaan, Conversiegegevens bij nieuwe onboardings, Afwezigheden en Rapporten.

(zie release note)

image/png

Dinsdag 16 januari 2018 worden vanaf de middag werken uitgevoerd op het niveau van de infrastructuur van de productieomgeving van SCOPE. Een lagere performantie of tijdelijke onbeschikbaarheid van SCOPE (front & back office) is mogelijk.

 

image/png

Op dinsdag 19 december wordt een nieuwe release doorgevoerd in SAGO, de softwaretoepassing om in contact te treden met de dossierbeheerders van PersoPoint.

SAGO zal niet bereikbaar zijn op 19 december vanaf 18 uur en zal opnieuw bereikbaar zijn op woensdagochtend 20 december.

Deze release heeft vooral betrekking op een aantal vernieuwingen in lay-out van de schermen en functionaliteiten.

(zie release note)