nieuws

image/png

Op vrijdag 26 juli wordt een aanpassing doorgevoerd in SCOPE, de PersoPoint-softwaretoepassing voor personeelsadministratie.

De toepassing zal niet beschikbaar zijn van vrijdag 26 juli vanaf 16 uur tot maandagochtend 29 juli om 8 uur.

Gelieve ons te verontschuldigen voor het eventueel ongemak.

image/png

Op vrijdag 28 juni wordt een aanpassing doorgevoerd in SCOPE, de PersoPoint-softwaretoepassing voor personeelsadministratie.
De toepassing zal niet beschikbaar zijn vanaf vrijdagnamiddag 28 juni vanaf 15 uur tot maandagochtend 1 juli om 8 uur.

Een aantal aanpassingen hebben betrekking op de onboardings van nieuwe klantenorganisaties, oplossing van vastgestelde bugs en aanpassingen die kaderen in het project PersoPay, de nieuwe loonmotor.

(zie release nota)

image/png

Op donderdag 27 juni wordt een update doorgevoerd in SAGO

SAGO is niet beschikbaar op donderdag 27 juni vanaf 18:00 uur en is opnieuw bereikbaar vanaf vrijdagochtend.

In deze release worden enkele nieuwe formulieren toegevoegd (verlof voor stage; certificaten Selor; eretekens; verlofteller SUP) en een paar verbeteringen aangebracht.

image/png

SCOPE zal niet bereikbaar zijn vanaf donderdag 20 juni om 16 uur tot maandagochtend 24 juni om 8 uur.

Vanaf juli komen er nieuwe klanten aan boord bij PersoPoint voor de personeelsadministratie. Het betreft enerzijds de FOD Binnenlandse Zaken (centrale diensten) en anderzijds Belspo en de Federale Wetenschappelijke instellingen. In de aanloop daarvan worden de dossiergegevens ingeladen in SCOPE. Aangezien het over een grote hoeveelheid gegevens gaat, neemt dit de nodige tijd in beslag (opladen, controle, opnieuw openstellen SCOPE).

image/jpeg

De fiscale fiches 2019 – inkomsten 2018 zullen in de loop van de week van 20 mei 2019 verzonden worden.

U kunt uw fiscale fiche echter al raadplegen op www.myminfin.be bij “Uw documenten”. Dit zijn de fiscale fiches die aangemaakt werden door de fiscale administratie zelf, op basis van de aangifte door PersoPoint. De bedragen zijn dus identiek aan de bedragen die u op de fiscale fiches van PersoPoint zal kunnen terugvinden.