nieuws

image/jpeg

Betaling eindejaarstoelage op 15 december 2017

 

 

In tegenstelling tot wat eerder vermeld werd, zal de eindejaarstoelage 2017 betaald worden op vrijdag 15 december 2017 (in plaats van op maandag 18 december 2017).

 

image/png

Op 26 oktober wordt een nieuwe release doorgevoerd in SCOPE, de PersoPoint-softwaretoepassing voor personeelsadministratie. De toepassing zal niet beschikbaar zijn op 26 oktober vanaf 15 uur en zal opnieuw bereikbaar zijn op 27 oktober vanaf 9 uur.

Enkele nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd met betrekking tot het KB “Flexwerk” en de nieuwe loopbaan, evenals enkele aanpassingen als voorbereiding op de onboarding van de volgende organisaties. Verder werden een aantal bugs opgelost.

image/png

Vanaf vrijdagmiddag 29 september 2017 om 12 uur vindt een technische migratie plaats van onze informaticasystemen naar het BOSA-netwerk en wordt eveneens de setup van de BOSA-organisatie in de SCOPE-toepassing uitgevoerd.

Dit betekent dat voor alle BOSA-medewerkers, SCOPE-ESS/MSS niet bereikbaar is vanaf vrijdag 29 september. De systemen worden vanaf maandag 2 oktober geleidelijk opnieuw operationeel.