nieuws

image/png

SCOPE zal niet bereikbaar zijn vanaf donderdag 20 juni om 16 uur tot maandagochtend 24 juni om 8 uur.

Vanaf juli komen er nieuwe klanten aan boord bij PersoPoint voor de personeelsadministratie. Het betreft enerzijds de FOD Binnenlandse Zaken (centrale diensten) en anderzijds Belspo en de Federale Wetenschappelijke instellingen. In de aanloop daarvan worden de dossiergegevens ingeladen in SCOPE. Aangezien het over een grote hoeveelheid gegevens gaat, neemt dit de nodige tijd in beslag (opladen, controle, opnieuw openstellen SCOPE).

image/jpeg

De fiscale fiches 2019 – inkomsten 2018 zullen in de loop van de week van 20 mei 2019 verzonden worden.

U kunt uw fiscale fiche echter al raadplegen op www.myminfin.be bij “Uw documenten”. Dit zijn de fiscale fiches die aangemaakt werden door de fiscale administratie zelf, op basis van de aangifte door PersoPoint. De bedragen zijn dus identiek aan de bedragen die u op de fiscale fiches van PersoPoint zal kunnen terugvinden.

 

image/png

Op maandag 15 april zal er om 16:00 uur een technisch onderhoud worden doorgevoerd in SCOPE, de software applicatie voor het beheer van de personeelsdossiers bij PersoPoint.

Hierdoor is het mogelijk dat de dossierbeheerders en/of de eindegebruikers hinder ondervinden tussen 16:00 uur en 18:00 uur. Het digitaal personeelsdossier (DPD) zal tijdelijk niet beschikbaar zijn.

image/jpeg

Met veel trots mogen we melden dat zowel de acceptatietesten als paralleltesten succesvol zijn afgerond en de beoogde mijlpalen zijn behaald.

De volledige processen vanuit SCOPE – BOLTON – SAP tot het vergelijken van salarissen zijn voor een representatieve  populatie meer dan succesvol geweest.

Het volledige projectteam (zowel interne business als externe leveranciers) heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om dit te verwezenlijken.

We zijn ook zeer dankbaar dat de collega’s steeds klaar stonden om ons te helpen.

image/jpeg

Betaling vakantiegeld op 16 mei 2019

 

Meer uitleg over hoe het vakantiegeld wordt berekend vindt u in onze brochure