Berekening pro rata wedde voor een aantal toelagen

Personne qui compte de l'argent - Persoon die geld telt

Vanaf januari 2021 worden een aantal toelagen die voordien niet pro rata de wedde betaald werden, nu wel pro rata berekend. Niet betaalde verloven en afwezigheden kunnen vanaf dan ook een impact hebben op de toelagen die een personeelslid ontvangt. Dit heeft vooral gevolgen voor de taaltoelage die vóór januari 2021 bijna altijd volledig betaald werd.

Meer info