Indexering van de wedden: vanaf april 2020

image/jpeg

Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, stijgen de wedden in de publieke sector 2 maanden later met 2%.

In februari 2020 werd de spilindex overschreden. Vanaf 1 april 2020 bedraagt de nieuwe verhogingscoëfficiënt 1,7410. Als gevolg hiervan stijgen de brutomaandwedde en ook alle geïndexeerde toelagen met 2%.

 

Meer info