Jaarverslag 2019 FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)

image/png

Het jaarverslag 2019 verzamelt de meest markante realisaties van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA).

Je leest verder wat onze missies ‘beleid’ en ‘ondersteuning’ voor onze federale klanten, bedrijven en burgers inhouden.

Vragen over de ondersteuning van de FOD BOSA of over dit jaarverslag? Contacteer ons via info@bosa.fgov.be.