Jaarverslag 2020 FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)

Cover jaarverslag 2020 BOSA

Hoeveel personeelsdossier beheert PersoPoint ondertussen? In welke mate nam het aantal online opleidingen voor federale ambtenaren toe? Welke digitale tools lanceerden we? De antwoorden hierop en nog veel meer vind je terug in het jaarverslag 2020.

Meer info

In het jaarverslag 2020.

Contact

Vragen over de ondersteuning van FOD BOSA of over het jaarverslag? Contacteer ons dan via info@bosa.fgov.be.