Marokkaanse delegatie op studiebezoek bij BOSA

image/jpeg
BOSA ontving tijdens een studiebezoek van 9 tot 13 mei een delegatie van vijf deskundigen van de Marokkaanse overheid. Het bezoek maakte deel uit van een institutionele jumelage tussen de Europese Unie en Marokko met als doel het beheer van de overheidsfinanciën te hervormen en de dematerialisatie van de procedures die van invloed zijn op al haar activiteiten.
 
Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie en beheerd met de steun van het Directoraat Thesaurie en Buitenlandse Financiën (Frankrijk). Concreet zijn er studiebezoeken rond verschillende thema's.
 
Dit bezoek aan de FOD BOSA maakte deel uit van het thema 'Verbetering van een aantal IT-systemen voor financieel beheer en controle'. Aan de hand van verschillende modules en presentaties legde de FOD BOSA uit hoe onze processen zijn gedigitaliseerd of geautomatiseerd en welke beheersystemen daarvoor zijn gebruikt. Zo konden we onze deskundigheid op verschillende gebieden voorstellen, zoals
  • personeelsbeheer door controle van de loonmassa en het IT-systeem dat dit mogelijk maakt
  • personeelsbeheer en loonadministratie via DG PersoPoint, met inbegrip van de loonmotor en de post-payroll
  • het volledige proces van uitgaven voor goederen en diensten: e-procurement en e-facturering door DG FAP (federale accountant).
     
Deze bijeenkomsten waren meer dan louter informatieve uiteenzettingen. Ze boden iedereen de gelegenheid een echte dialoog aan te gaan met een dynamiek die de uitwisseling van ervaringen bevorderde.