Migratie van de centrale computer van MINFIN en de loonmotor (SLR4) geslaagd

Migration l’ordinateur central MINFIN et du Moteur Salarial (SLR4)

Een projectteam onder leiding van Latifa El Aissaoui, DG IOD-ICT van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) en bestaande uit verschillende interne en externe teams van BOSA (IT Pay PersoPoint, Business Analysts PersoPoint, ICT Infrastructure (DG IOD), Smals, MINFIN, IBM België en IBM Oostenrijk) werkte al van in januari aan de migratie van de centrale computer van MINFIN en de loonmotor SLR4.

Het doel van die migratie is om de loonmotor SLR4 nog even te kunnen blijven gebruiken en zo dus de salarissen van meer dan 80 000 federale ambtenaren te kunnen blijven betalen.

Die migratie werd op 25 juli succesvol uitgevoerd!

Waarom was de migratie van die centrale computer en van de loonmotor nodig?

De centrale computer (mainframe) van MINFIN werd gedeeld door verschillende federale instellingen, waaronder de FOD Beleid en Ondersteuning. Dat mainframe was achterhaald, de technologie ervan dreigde te verdwijnen en werd in België bijna niet meer ondersteund. De federale instellingen die de centrale computer van MINFIN gebruiken, verwijderen daarom al enkele jaren hun toepassingen of het mainframe. SLR4 van PersoPoint was de laatste toepassing op dat mainframe.

SLR4 moet nog even worden behouden en onderhouden tot alle klantenorganisaties van PersoPoint in de nieuwe loonmotor PersoPay zijn geïntegreerd. Voor die voorlopige ondersteuning van SLR4 moest er dus een ander mainframe worden gevonden.

Waarom IBM Oostenrijk?

Na een openbare aanbesteding heeft IBM de opdracht binnengehaald. Er werd onder andere voor de firma gekozen vanwege de expertise, de veiligheid en de bestaande infrastructuur in Oostenrijk. IBM Oostenrijk heeft een geoptimaliseerde mainframe-infrastructuur voor bedrijfssystemen die meerdere jaren moeten worden onderhouden in afwachting van het opzetten van een nieuwe toepassing.

Welke gevolgen heeft dit?

Dit wijzigt niets voor de dossierbeheerders/muteurs van PersoPoint of voor de externe klanten. Het enige verschil is op het vlak van de Mainframe Support Service, die vanaf nu door IBM Oostenrijk wordt verzekerd. De IT-dienst van BOSA blijft, in samenwerking met Smals, de technische architectuur ondersteunen.

En nu?

De volgende stap is het opzetten van een Support Service tussen de FOD Beleid en Ondersteuning en IBM Oostenrijk voor het beheer en de follow-up van eventuele incidenten op het mainframe.

Bedankt!

De projectverantwoordelijke bedankt:

  • alle business-teams van PersoPoint, MINFIN, Economie, Justitie en alle BOSA-klanten om deze uitdaging tot een goed einde te brengen
  • de dossierbeheerders/muteurs van PersoPoint voor hun deelname aan de performantietests met het team IT Pay PersoPoint
  • Gérard Lorphèvre en het team IT SLR4 PersoPoint voor dit mooie werk van 6 maanden en voor het welslagen van deze migratie
  • alle technische teams van de FOD Beleid en Ondersteuning (IOD-IT), Smals, MINFIN en IBM voor hun professionaliteit en ondersteuning bij technische problemen
  • volgende mensen in het bijzonder boden uitzonderlijke ondersteuning om vooruitgang te boeken en het project te doen slagen: Etienne Feyaerts (PersoPoint), Bart Venus, Steven Van Eycken en Linus Nootens (IOD-IT), Robert Maréchal (Smals) en Stefan Smets (MINFIN).