Nieuwe loonmotor en nieuwe weddefiche

image/png

PersoPoint heeft een nieuwe loonmotor die de wedde berekent op basis van de weddeschaal, de aan- en afwezigheden, de gezinssamenstelling, …

De nieuwe loonmotor wordt momenteel gebruikt om de wedde te berekenen en te betalen voor personeelsleden van de FOD Beleid en Ondersteuning, de FOD Mobiliteit, de POD Maatschappelijke Integratie en de Regie der Gebouwen.

Met de wedde van april 2020 krijgen de personeelsleden van die 4 organisaties vanaf dan ook een nieuwe weddefiche.

Op termijn zal de wedde van alle federale personeelsleden door de nieuwe loonmotor worden berekend. Ze ontvangen dan ook de nieuwe versie van de weddefiche.

Meer info over de nieuwe weddefiche