Nieuwe loonmotor in testfase

Salary

Een testprogramma voor de nieuwe loonmotor

 

De zogenaamde ‘loonmotor’ die de wedden van de ambtenaren berekent, wordt over afzienbare tijd vervangen. Al geruime tijd loopt een project om een nieuwe loonmotor te ontwikkelen en te integreren met SCOPE. Het PersoPay project zit momenteel in en één van de laatste fasen, waarbij allerlei scenario’s worden getest om te zien of de nieuwe loonmotor doet, wat verwacht wordt dat ie doet.

Wij hebben eerste aan de testmanager een paar vragen gesteld en daarna een paar testers.

 

Latifa El Aissaoui is de testmanager van PersoPoint. Haar rol bestaat erin om het testen van nieuwe toepassingen of ontwikkelingen te systematiseren en kwaliteitsvol te laten verlopen.

Wat moet ik mij voorstellen bij het 'test project'?

Het testproject kent 2 dimensies:

Vooreerst het implementeren van een test standaard. Hierbij worden de Business analisten (BA) opgeleid in de 'testing ISTQB standard' (International Software Testing Qualifications Board)

De tweede dimensie sluit aan bij het project PersoPay

De ontwikkeling van de nieuwe loonmotor zit in de laatste fase voor productie. De BA onderzoeken het product voor acceptatie voor de oplevering.

Deze fase heeft een belangrijke valorisatie van de rol van BA. Voor het eerst worden op systematische wijze testscenario's geschreven en vervolgens getest.

De BA hebben kennis genomen van PersoPay en de TRH test vereisten.

Zij schrijven testscenario's door zich in de positie van eindgebruiker te verplaatsen en dan elke etappe uit te schrijven.

De testers gebruiken dan deze scenario's om te verifiëren of het systeem werkt volgens wat wordt verwacht. De test designers moeten het systeem echt uitdagen.

 

Nu het PersoPay project in de fase van acceptatie zit, worden de UAT uitgevoerd -  de User Acceptance Tests. Wanneer die succesvol zijn, kan het ontwikkelde systeem worden geaccepteerd.

Sommige BA hebben al meegewerkt aan de functionele analyse en weten dus goed wat het systeem zou moeten kunnen.

Hoe heb je de mensen gevonden om de testen uit te voeren?

Een aantal verantwoordelijken van verschillende diensten hebben een lijst opgesteld met mensen die voor de testen interessant konden zijn. Verschillende mensen met verschillende profielen zijn zo aangemeld.

Er werd met hen contact opgenomen om uit te leggen wat het project is en wat er van hen als testers werd verwacht en wat hen te doen stond.  Een belangrijke argument om de kandidaat testers aan boord te halen, was dat zij nu al de gelegenheid kregen om kennis te maken met het systeem dat ze later zullen gebruiken. De testers kunnen vanuit hun eigen referentiekader dus mee beoordelen of het systeem beantwoordt aan de vraag en acceptabel is.

De testers moeten goed gemotiveerd zijn en zeer nauwgezet de testen uitvoeren om het systeem heel grondig te onderzoeken.

Recent werd voor een grotere groep een nieuwe voorstelling over PersoPay gegeven, met meer gedetailleerde uitleg. Daarop hebben zich opnieuw bijkomende testers aangemeld.

We hebben nu een 20-tal BA's/test designers en een 22-tal testers. Die laatste groep zijn niet enkel dossierbeheerders/muteurs van PersoPoint, maar ook dossierbeheerders van de FOD's Financiën en Economie (en 4 externe consultants)

Hoe verlopen de tests nu? Zijn er al resultaten?

We zijn in februari begonnen met het schrijven van de testscenario's. het testen van die scenario’s loopt nog tot eind oktober, maar dat zal heel krap zijn.

Er zijn al 1500 testscenario's geschreven, en dat vraagt veel tijd. Dit is eigenlijk een full time job. PersoPay is complex en betrekt twee systemen, SCOPE en de loonmotor. De testers moeten SCOPE leren kennen en SAP leren kennen.

De eerste resultaten zijn positief.

Er zijn al veel foutjes of bugs gevonden, die allemaal gelogd worden en verder worden geanalyseerd. Vaak is het geen echte bug, of is het een onvolkomenheid in de uitvoering van de testprocedure of het scenario.

 

Tot nu zijn er een 15-tal echte bugs gevonden die nu bij de ontwikkelfirma worden gecorrigeerd en waarna dan de rest van de testscenario's voor dit onderdeel worden uitgevoerd.

Bij de uitvoering van de testen blijkt dat testers met specifieke specialiteit of expertise extra waardevol zijn.

Onze testers gaan buitengewoon goed tewerk en vorderen snel. De schrijvers van de testscenario's kunnen bijna niet volgen, of beter gezegd voor blijven. We zijn nog volop bezig met het schrijven van testscenario's voor onderdelen die nog aan bod moeten komen.

BA's met specialistische expertise werden bijgevormd om ook andere expertises te leren en processen te begrijpen die zich in de systemen afwikkelen.

 

De testers zijn goed gemotiveerd, maar waren aanvankelijk tegelijk een beetje bang voor de nieuwe systemen, ook omdat ze niet echt IT kennis hebben (dat was ook niet gevraagd). Het gemak waarmee nu na een paar weken het systeem wordt gebruikt en de testen worden uitgevoerd, geeft al een indicatie dat de latere gebruikers ook vlot de overstap zullen kunnen maken.

De testers zijn in elk geval al vlot in staat om nieuwe tools aan te leren en er mee vertrouwd te worden.

 

Begin 2018 was er nog nagenoeg niets en nu worden volgens een gestandaard systeem testen gemaakt en opgevolgd.

Testers aan het woord

We hebben ook de ervaringen van twee testers opgetekend. Héloise Bouvier werkt op de personeelsdienst van FOD Economie (deze FOD is al aan boord van PersoPoint voor loon- en weddeadministratie) Gunter Diependaal maakt deel uit van de dossierbeheerders (muteurs) van de loonadministratie voor FOD financiën.

Hoe zijn jullie bij het testteam gekomen?

Toen bij de dienst van Gunter de vraag werd gesteld wie interesse had om mee te werken aan het testproject voor de nieuwe loonmotor, heeft hij zich kandidaat gesteld. Gunter heeft altijd belangstelling om nieuwe dingen te leren en dit was weer wat nieuw.

Éen dag spoedopleiding om de basis van SCOPE te leren kennen, vindt hij wel wat weinig. Grondige kennis is niet echt nodig voor de tests, maar het zou misschien beter helpen om alles goed te begrijpen.

 

Héloise werd op haar dienst aangeduid door de directeur. Hij vond haar de geknipte persoon om aan de testen mee te werken. Zij werkt wel al enkele jaren met SCOPE in de lokale HR-cel bij FOD Economie. Zij ondersteunt er de medewerkers bij het gebruik van SCOPE. Zij weet ook hoe de wedden in elkaar steken en door mee te werken aan het testproject heeft zij de gelegenheid om een breder totaalbeeld te krijgen op de personeels-en loonadministratie.

 

Héloise en Gunter denken ook door mee te werken aan de testen, later voordeel te halen wanneer de nieuwe loonmotor effectief wordt geïmplementeerd.

Hoe gaat het testen in zijn werk?

Aan het begin van de testperiode kregen we een spoedcursus SCOPE en SAP (waar de nieuwe loonmotor op draait) en de nodige informatie over de testprocedures en hoe alles moest geregistreerd worden (logging) in de JIRA applicatie.

De business analisten hebben een hele reeks scenario's geschreven die wij allemaal stap voor stap doorlopen in het systeem. Wanneer dit niet volledig blijkt of wij het niet volledig hebben gevolgd, komen de gegevens niet door van SCOPE naar SAP.

De meeste scenario's doorlopen 3 stappen: SCOPE (gegevensinput) - BOLTON (overzetting naar) - SAP (berekening wedde)

Al de scenario's zitten in een opvolgsysteem (Squash) waar de scenario's ook aan de testers worden toegewezen. Alle bugs en fouten worden gelogd en wij krijgen feedback van de mensen die dat controleren en oplossen. Wij doen dan de testen opnieuw.

 

Het is zeer positief dat dit systeem zo uitgebreid wordt getest, dat is zeer professioneel. De scenario's zijn goed geschreven en het is interessant om zo een beeld te krijgen van hoe een volledige loopbaancarrière er kan uitzien. Er is ook goede ondersteuning. Wanneer er in het scenario iets niet klopt of niet duidelijk is, kunnen we steeds bij de auteur terecht voor verduidelijking. Er is bij de testen ook altijd een dossierbeheerder voor de kennisondersteuning en iemand om eventuele technische ondersteuning te geven.

 

In de testscenario's zit ook een evolutie. Vooraan zitten scenario's rond basisadministratie die tot basisweddeberekening leiden. Daarna komen scenario's met elementen en gebeurtenissen (afwezigheden) die invloed hebben op de weddeberekening en daarna komen scenario's met post-pay elementen.

Hoe weet je of de test in orde is?

Als we alle stappen van het scenario goed hebben doorlopen moeten we een bepaald resultaat op het scherm te zien krijgen. Het resultaat dat verwacht wordt, staat op het einde van het scenario beschreven. Als dit niet overeenkomt, moeten we dit als fout melden. Die foutmeldingen gaan naar de leverancier van het programma om te worden verbeterd en daarna wordt het scenario opnieuw getest.

Ondertussen zitten we na een viertal weken al aan 2000 testen. Er zijn ongeveer 5 testers per dag actief en in totaal zijn we met ongeveer 20 personen. Elke tester krijgt verschillende scenario's toegewezen door Latifa of Dirk de Bruijne (Solution Architect/SAP Expert) Zij geven ook Test Support aan het testteam.

Het testen geeft ons wel wat extra werk bovenop onze gewone werkzaamheden. Maar, zoals gezegd, halen we daar later wellicht nog voordeel uit.

 

Het vervolg?

De testen lopen nog tot oktober. Na de scenario's met de basisadministratie komen we nu aan de pay-modules, waar scenario's worden getest met afwezigheden die weerslag hebben op de weddeberekeningen.

 

Bedankt.

Het past hier om alle testers in naam van de projectleiding en PersoPoint te bedanken voor hun inzet en feedback. Zij zijn een heel belangrijke schakel om het PersoPay project tot een succesvol einde te brengen.