nieuws

image/jpeg

Goed nieuws, het meerjarig transformatie traject voor de implementatie van de vernieuwde business case van PersoPoint ging van start! De bedoeling is de kwaliteit en efficiëntie van de dienstverlening van PersoPoint op termijn te verbeteren door o.a. het verhogen van klanteninspraak alsook de optimalisering en digitalisering van de dienstverlening en interne werking. Ontdek hier meer informatie over de verschillende trajecten binnen dit programma alsook waarom dit programma werd opgezet, wat de doelstellingen van de verschillende trajecten zijn en wat dit voor u als HR-professional bij de huidige of toekomstige klanten alsook bij PersoPoint zelf betekent.

image/jpeg

Om de regeling rond "telewerk" aan te passen aan de gewijzigde arbeidsomgeving en de huidige arbeidsomstandigheden, zijn in het Koninklijk Besluit van 10 april 2022 diverse bepalingen opgenomen rond telewerk en satellietwerk bij de federale overheid. Concreet voorziet dit KB een verhoging van de vergoeding voor telewerkkosten vanaf 1 januari 2022.