PersoPay : onze nieuwe, efficiëntere loonmotor

stapels munten

PersoPay automatiseert de weddegegevens van ambtenaren. Het is gekoppeld aan SCOPE, waarin alle personeelsgegevens die van belang zijn voor de bezoldiging, zijn gecentraliseerd. Dankzij dit automatische systeem wordt de foutenmarge verkleind, omdat de berekeningen dagelijks worden gemaakt en er minder manuele tussenkomst is in de loonmotor. Met PersoPay ontvangen klanten moderne rapporten die relevanter voor hen zijn.

Bovendien is het SAP-systeem zo ontworpen dat wijzigingen gemakkelijk kunnen worden aangebracht in geval van nieuwe wettelijke voorschriften of de invoering van nieuwe functionaliteiten. De FOD BOSA koos bewust voor een loonmotor die in staat is de modernste technologieën te integreren.

Sinds de lancering in 2020 vond de onboarding van PersoPay volgens een welomlijnd schema plaats. Elk kwartaal komen er nieuwe organisaties bij. Bij de volgende golf, in april 2021, verwachten we vijf nieuwe overheidsorganisaties, waaronder de Kanselarij en de FOD Sociale Zekerheid.

De overstap van alle ambtenaren van de oude SLR4-loonmotor naar de nieuwe loonmotor is gepland tot 2023. Het aantal klanten en personeelsleden groeit dus elk kwartaal.
Tegen 2023 wil de FOD BOSA meer dan 50 klanten met meer dan 70.000 personeelsleden in de nieuwe loonmotor van PersoPay hebben.