SAGO - aanpassing

image/png

Op vrijdag 12 oktober, tussen 17u en 18u, wordt een nieuwe release doorgevoerd in SAGO, de softwaretoepassing om in contact te treden met de dossierbeheerders van PersoPoint.

Met deze release worden een aantal formulieren aangepast. Dit raakt de dossierbeheerders, de P&O klant en de eindgebruikers.

 • Formulier   – « Nieuwe toewijzing directietoelage »
  • Voorheen « Toewijzing en einde directiepremie »
  • Toevoeging van een verplicht veld « Ingangsdatum directietoelage »
  • Toevoeging van een verplicht drop down selectieveld «  nieuw »
  • Correctie van een bug bij het verlaten.
    
 • NIEUW FORMULIER «  Einde toewijzing directietoelage »
  • Verplicht veld « Ingangsdatum einde toewijzing directietoelage »
  • Verplicht veld « Reden einde toewijzing directietoelage »
    
 • Formulier  – « Start van het mandaat »
  • Toevoeging van een paragraaf « 5. MOTIVATIE VAN AANDUIDING » met een nieuw verplicht veld  « Motivatie aanduiding mandaatfunctie op te nemen in aanstellingsbesluit ».
    
 • Formulier  – « Vervroegde werkhervatting na ziekte »
  • Wijziging van de titel in het Nederlands ;
  • Wijziging van een veld in het Nederlands « datum werkhervatting na ziekte » wordt « datum vervroegde werkhervatting na ziekte » ;
  • « Datum vervroegde werkhervatting na ziekte » wordt een verplicht veld ;
  • Toevoeging van een verplicht uitrolveld  « Reden vervroegde werkhervatting » ;
  • Toevoeging van een verplicht vrij tekstveld « Gelieve hieronder de reden van uw vervroegde werkhervatting na ziekte in te geven »