SCOPE niet beschikbaar

image/png

SCOPE zal niet bereikbaar zijn vanaf donderdag 20 juni om 16 uur tot maandagochtend 24 juni om 8 uur.

Vanaf juli komen er nieuwe klanten aan boord bij PersoPoint voor de personeelsadministratie. Het betreft enerzijds de FOD Binnenlandse Zaken (centrale diensten) en anderzijds Belspo en de Federale Wetenschappelijke instellingen. In de aanloop daarvan worden de dossiergegevens ingeladen in SCOPE. Aangezien het over een grote hoeveelheid gegevens gaat, neemt dit de nodige tijd in beslag (opladen, controle, opnieuw openstellen SCOPE).

Om dit vlot te laten verlopen zal SCOPE worden afgesloten voor de gebruikers.