Telewerk: verhoging van de vergoeding

image/jpeg

Om de regeling rond "telewerk" aan te passen aan de gewijzigde arbeidsomgeving en de huidige arbeidsomstandigheden, zijn in het Koninklijk Besluit van 10 april 2022 diverse bepalingen opgenomen rond telewerk en satellietwerk bij de federale overheid.

Concreet voorziet dit KB een verhoging van de vergoeding voor telewerkkosten vanaf 1 januari 2022.

 

Bedrag van de vergoeding

 

Vanaf 1 januari 2022 bestaat de vergoeding voor telewerkkosten voor federale personeelsleden uit 2 delen:

1. een forfaitair basisbedrag van 20 euro voor internet- en communicatiekosten op voorwaarde dat je ten minste één (kalender)dag telewerkt in een (kalender)maand

2. een vergoeding van 30 euro toegekend voor kantoorkosten (water, elektriciteit, verwarming, klein computermateriaal, ...), op voorwaarde dat je ten minste 4  (kalender)dagen telewerkt in een (kalender)maand. Bij minder dan 4 dagen telewerk, wordt deze vergoeding van 30 euro niet toegekend, ook niet pro rata het aantal telewerkdagen.

Tijdschema voor de betaling van de vergoeding door PersoPoint

 

De nieuwe verhoogde vergoeding voor telewerk geldt dus vanaf 1 januari 2022 en zal, na de publicatie van het wijzigend koninklijk besluit, met terugwerkende kracht worden betaald voor telewerkdagen vanaf 1 januari 2022.

Meer info ?

- in het KB tot wijziging van diverse bepalingen inzake telewerk en satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt
- op Fedweb