Verlofsaldi SCOPE - opgelost

image/png

Probleem bij overdracht van verlof van 2018 naar 2019: weergave van foutieve saldi in ESS - OPGELOST

Onderstaand probleem is sinds 11 januari opgelost.

Personen die nog verlof van 2018 overdragen naar 2019 stellen momenteel vast dat de saldi in ESS niet correct zijn.
Het probleem is beperkt tot de weergave. De berekening in SCOPE en de saldi in de component “kalenderresultaten” zijn wel correct.
Wanneer een verlofaanvraag wordt ingediend, worden de saldi correct weergegeven.

Er wordt een oplossing uitgewerkt en een hotfix in SCOPE wordt zo snel mogelijk doorgevoerd. Wij zullen u hierover informeren.
Onze excuses voor het ongemak.