nieuws

image/png

Probleem bij overdracht van verlof van 2018 naar 2019: weergave van foutieve saldi in ESS - OPGELOST

Onderstaand probleem is sinds 11 januari opgelost.

Personen die nog verlof van 2018 overdragen naar 2019 stellen momenteel vast dat de saldi in ESS niet correct zijn.
Het probleem is beperkt tot de weergave. De berekening in SCOPE en de saldi in de component “kalenderresultaten” zijn wel correct.
Wanneer een verlofaanvraag wordt ingediend, worden de saldi correct weergegeven.

image/jpeg

Betaling eindejaarstoelage op 14 december 2018

 

Meer uitleg over hoe de eindejaarstoelage wordt berekend vindt u in onze brochure

image/png

Op vrijdag 12 oktober, tussen 17u en 18u, wordt een nieuwe release doorgevoerd in SAGO, de softwaretoepassing om in contact te treden met de dossierbeheerders van PersoPoint.

Met deze release worden een aantal formulieren aangepast. Dit raakt de dossierbeheerders, de P&O klant en de eindgebruikers.

image/png

Op donderdag 27 september tussen 17h et 18h, gebeurt een upgrade van SAGO.

In deze upgrade worden een reeks formulieren aangepast (die zowel de dossierbeheerders als de lokale HR als ge gebruikers aanbelangen), met name :

Salary

Een testprogramma voor de nieuwe loonmotor

 

De zogenaamde ‘loonmotor’ die de wedden van de ambtenaren berekent, wordt over afzienbare tijd vervangen. Al geruime tijd loopt een project om een nieuwe loonmotor te ontwikkelen en te integreren met SCOPE. Het PersoPay project zit momenteel in en één van de laatste fasen, waarbij allerlei scenario’s worden getest om te zien of de nieuwe loonmotor doet, wat verwacht wordt dat ie doet.

Wij hebben eerste aan de testmanager een paar vragen gesteld en daarna een paar testers.