nieuws

image/png

Om de kwaliteit van de aanpassingen van SCOPE te verhogen, is de release van maart uitgesteld naar 8 mei.

Scope zal niet beschikbaar zijn tussen maandag 7 mei om 12 uur en dinsdagochtend 8 mei. Indien nodig, zullen nog verbeteringen aangebracht worden op dinsdag tussen 12 en 14 uur.

Deze release bevat een veertigtal tickets en ongeveer evenveel “changes”, in de verschillende domeinen van SCOPE; de details en de releasenote volgen eind april.

image/png

Op 25 januari wordt een aanpassing doorgevoerd in SCOPE, de PersoPoint-softwaretoepassing voor personeelsadministratie.

De toepassing zal niet beschikbaar zijn op donderdag 25 januari vanaf 15 uur en zal opnieuw bereikbaar zijn vanaf vrijdagochtend 26 januari.

Er gebeuren aanpassingen in componenten die betrekking hebben op Flexwerk, Prikklokinterface, Nieuwe loopbaan, Conversiegegevens bij nieuwe onboardings, Afwezigheden en Rapporten.

(zie release note)