nieuws

image/png

Op 26 oktober wordt een nieuwe release doorgevoerd in SCOPE, de PersoPoint-softwaretoepassing voor personeelsadministratie. De toepassing zal niet beschikbaar zijn op 26 oktober vanaf 15 uur en zal opnieuw bereikbaar zijn op 27 oktober vanaf 9 uur.

Enkele nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd met betrekking tot het KB “Flexwerk” en de nieuwe loopbaan, evenals enkele aanpassingen als voorbereiding op de onboarding van de volgende organisaties. Verder werden een aantal bugs opgelost.

image/png

Vanaf vrijdagmiddag 29 september 2017 om 12 uur vindt een technische migratie plaats van onze informaticasystemen naar het BOSA-netwerk en wordt eveneens de setup van de BOSA-organisatie in de SCOPE-toepassing uitgevoerd.

Dit betekent dat voor alle BOSA-medewerkers, SCOPE-ESS/MSS niet bereikbaar is vanaf vrijdag 29 september. De systemen worden vanaf maandag 2 oktober geleidelijk opnieuw operationeel.

image/png

Op 28 september wordt een nieuwe release doorgevoerd in SCOPE, de PersoPoint-softwaretoepassing voor personeelsadministratie. Meer bepaald werden enkele nieuwe functionaliteiten toegevoegd met betrekking tot het KB “Flexwerk”, enkele kleinere aanpassingen werden doorgevoerd en een aantal bugs werden opgelost.

Meer informatie zal te vinden zijn in de Release note die eerstdaags word gepubliceerd.

image/png

De toepassing SAGO (voorheen Service Now) zal niet beschikbaar zijn van maandagavond 28 augustus 18 uur tot dinsdagochtend 29 augustus 9 uur. Deze onbeschikbaarheid heeft te maken met een update van het platform om verbeteringen aan te brengen op het vlak van performantie en toekomstige functionaliteiten. De grote meerderheid van de schermen en functionaliteiten blijven voor iedereen onveranderd, maar u kunt enkele kleine verschillen opmerken in de schermpresentatie of kleine functionaliteiten.