Publicaties

INSTITUTEN EN PARASTATALEN

Brochure aanrekeningen 2018 - Instituten en Parastatalen

PLANNING JANUARI - FEBRUARI 2019

Datums waarop de opdrachten voor de loonadministratie moeten toekomen voor de betalingen van eind januari en februari 2019

FOD BELEID & ONDERSTEUNING

Brochure aanrekeningen 2018 - FOD Beleid & Ondersteuning (BOSA)

Berekening eindejaarstoelage 2018

Hoe wordt de eindejaarstoelage 2018 berekend ?

PLANNING NOVEMBER - DECEMBER 2018

Datums waarop de opdrachten voor de loonadministratie moeten toekomen voor de betalingen van eind november en december 2018

Pages