SCOPE - aanpassing

SCOPE - aanpassing

Deze releasenota heeft betrekking op SCOPE, de PersoPoint-softwaretoepassing voor personeelsadministratie. Meer bepaald werden er enkele nieuwe functionaliteiten toegevoegd of aangepast en werden er ‘bugs’ verholpen (bugfix). Het betreft hier een belangrijke release, aangezien nu ook de integratie gebeurt tussen SCOPE en de nieuwe loonmotor (PersoPay). Op dit ogenblik zal de (eind)gebruiker daar nog niet veel van merken, maar back office zullen een aantal processen al parallel draaien en verdere voorbereidingen gebeuren voor de effectieve doorstart van de nieuwe loonmotor in 2020.