Publicaties

PLANNING SEPTEMBER EN OKTOBER 2019

Datums waarop de opdrachten voor de loonadministratie moeten toekomen voor de betalingen van eind september en oktober 2019

PLANNING JULI EN AUGUSTUS 2019

Datums waarop de opdrachten voor de loonadministratie moeten toekomen voor de betalingen van eind juli en augustus 2019

SCOPE - aanpassing

Deze releasenota heeft betrekking op SCOPE, de PersoPoint-softwaretoepassing voor personeelsadministratie. Meer bepaald werden er enkele nieuwe functionaliteiten toegevoegd of aangepast en werden er ‘bugs’ verholpen (bugfix). Het betreft hier een belangrijke release, aangezien nu ook de integratie gebeurt tussen SCOPE en de nieuwe loonmotor (PersoPay). Op dit ogenblik zal de (eind)gebruiker daar nog niet veel van merken, maar back office zullen een aantal processen al parallel draaien en verdere voorbereidingen gebeuren voor de effectieve doorstart van de nieuwe loonmotor in 2020.