Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

FOD BOSA (Beleid en Ondersteuning) - PersoPoint, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2021/persopoint.be/nl

Niet-toegankelijke inhoud

Naar aanleiding van het Accessibility auditrapport werden de fouten (errors) gecorrigeerd en momenteel zijn er geen andere fouten gekend.

Wij doen ons best om de website voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken

Voorgestelde alternatieven

Wij stellen alles in het werk om de inhoud van deze site toegankelijk te maken. Zie je echter nog een probleem van niet-naleving? Neem dan contact op info.persopoint@bosa.fgov.be

 

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

Heb je een klacht over onze site? Vul dan het klachtenformulier in op de site van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Verbeteringsplan

Een volledige revisie van de sites die deel uitmaken van de FOD Beleid en Ondersteuning is gepland in de eerste helft van 2022  Bij deze vernieuwing en integratie van verschillende website tot één BOSA-website wordt bijzondere aandacht besteed aan de toegankelijkheidsnormen.

 

Deze verklaring is op 10/11/2021 opgesteld.

 

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 10/11/2021