In de kijker

  • image/png

    Betaling van de wedde en achterstallen juli 2020 : 30/07/2020.
    Bekijk ook de datums waarop de opdrachten bij PersoPoint moeten toekomen voor de betaling van : 30/07/2020.

Nieuws

PersoPoint heeft een nieuwe loonmotor die de wedde berekent op basis van de weddeschaal, de aan- en afwezigheden, de gezinssamenstelling, …. Een nieuwe weddefiche is ook beschikbaar.