Contact

PersoPoint verhuist naar de WTC III aan het Station Brussel Noord.

Alle post en briefwisseling moet geadresseerd worden aan: PersoPoint, WTC III, Simon Bolivarlaan 30  -  1000 Brussel

Bezoeken of afspraken zullen ook doorgaan in de lokalen van WTC III

Voor alles wat te maken heeft met uw personeelsdossier, vragen wij u om contact te nemen met uw dossierbeheerder via SAGO.
(zie ook uw contact in de klantenlijst)

Voor alle andere vragen kunt u contact nemen met PersoPoint via info@persopoint.be