Bedrijfsvoorheffing: speciale gevallen

​​​​Disponibiliteit wegens ziekte

Als u in disponibiliteit wegens ziekte gesteld wordt, is de bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt afhankelijk van:

  • het percentage van het wachtgeld
  • het feit of u een volledige maand in disponibiliteit gesteld bent, of slechts een gedeelte ervan.
Disponibiliteit wegens ziekte Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2021

Volledige maand en wachtgeld is kleiner dan 100% activiteitswedde

11,11%

Volledige maand en wachtgeld is gelijk aan 100% activiteitswedde

Toepassing barema bedrijfsvoorheffing wedden vanaf 1 januari 2021

Onvolledige maand:

NOG NIET GEKEND

  • Voor de periode disponibiliteit wordt in principe 11,11 % bedrijfsvoorheffing ingehouden, behalve indien de periode disponibiliteit korter is dan 5 opeenvolgende kalender.
  • Voor de periode activiteit, wordt het barema bedrijfsvoorheffing wedden vanaf 1 januari 2021 toegepast.

 

Opzeggingsvergoedingen

Toepassing Tabel bedrijfsvoorheffing - achterstallen voorgaande jaren (1 januari 2021)

 

(Vervroegde) halftijdse uitdiensttreding

De premie die uitbetaald wordt bij (vervroegde) halftijdse uitdiensttreding is onderworpen aan 17,15% bedrijfsvoorheffing (percentage op 1 januari 2021).

Vierdagenweek met premie

De premie die uitbetaald wordt bij de 4-dagenweek (nieuw stelsel) is onderworpen aan 17,15% bedrijfsvoorheffing (percentage op 1 januari 2021).

Jonge werknemers

Bij jonge werknemers die in dienst treden tijdens de maanden oktober, november of december moet er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden worden op
de wedde(n) van oktober, november en december
als de brutomaandwedde kleiner of gelijk aan € 3 450,00 (bedrag op 1 januari 2021) is.

Achterstallen voorgaande jaren

Als u recht heeft op achterstallen voor een voorgaand fiscaal jaar, wordt voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing de Tabel bedrijfsvoorheffing - achterstallen voorgaande jaren (1 januari 2021) gebruikt.

Premie voor competentieontwikkeling

Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op de Competentietoelage wordt de Tabel bedrijfsvoorheffing – Competentietoelage (1 januari 2021) gebruikt.

Eindejaarstoelage

Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op de Premie voor Eindejaarstoelage wordt de Tabel bedrijfsvoorheffing – Eindejaarstoelage (1 januari 2021) gebruikt.

Vakantiegeld

Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op het Vakantiegeld wordt de Tabel bedrijfsvoorheffing – Vakantiegeld (1 januari 2021) gebruikt.

Samenvatting codificatie bedrijfsvoorheffing