Basisgegevens loon

In dit deel van de weddefiche vindt u het volgende terug:

  • Uw toelagen en vergoedingen (bv taalpremie, haard-of standplaatstoelage,…).
    Deze zijn aangeduid met een rood bolletje. U vindt hier het bedrag terug en in voorkomend geval de aantallen.
     
  • De periode waarin de 30-dagenregel van toepassing is
    Na 30 ononderbroken werkdagen afwezigheid wordt de betaling van bepaalde toelagen geschorst vanaf de 1ste dag van de afwezigheid.
    Uitzondering: in geval van een forfaitaire verblijfsvergoeding wordt er rekening gehouden met 30 ononderbroken kalenderdagen.

Indien u in dit geval bent, wordt de periode waarin de 30-dagenregel wordt toegepast, vermeld met een groene driehoek.

Enkel die vergoedingen waarop u recht hebt, worden in dit blok vermeld.