Mededeling

Dit veld staat enkel op uw weddefiche als er voor de betrokken maand iets moet worden meegedeeld (bv. indexatie).