Soort betalingsfiche

In dit deel van de weddefiche vindt u het volgende terug:

 • Het type van de huidige uitbetaling
  Er zijn 5 verschillende types mogelijk:
 1. Wedde
 2. Herberekening
 3. Vakantiegeld
 4. Eindejaarspremie
 5. Premie voor competentieontwikkeling
 • De periode waarop de berekening betrekking heeft
  In geval van een herberekening ziet u naast de berekeningsperiode ook de aangepaste periode.
   
 • Uw werkgever
  Als u in dezelfde periode voor meerdere werkgevers hebt gewerkt, zal u hier de werkgever per periode terugvinden.