Berekening van de premie voor competentieontwikkeling 2019 voor een contractueel personeelslid

Een contractueel personeelslid (niveau B) heeft in september 2019
Jaarwedde € 17 563,00
Haardtoelage € 179,98
Premie voor competentieontwikkeling € 2 000,00
Kinderen ten laste 3
Prestaties 2018/2019

Loopbaanonderbreking aan 50% van 1.9.2018 t.e.m. 30.6.2019

Loopbaanonderbreking 100% van 1.7.2019 t.e.m. 31.08.2019

 

Berekening prestaties 2018/2019
Maand Prestaties Aantal 30sten
2018/09 50% 15/30
2018/10 50% 15/30
2018/11 50% 15/30
2018/12 50% 15/30
2019/01 50% 15/30
2019/02 50% 15/30
2019/03 50% 15/30
2019/04 50% 15/30
2019/05 50% 15/30
2019/06 50% 15/30
2019/07 Aucune 0/30
2019/08 Aucune 0/30
Totaal aantal 360sten 150/360

 

Berekening van de premie voor competentieontwikkeling 2019

Bruto van de premie voor competentieontwikkeling bij volledige prestaties
= 2 000,00 x 1,7069(*)
= 3 413,80
(*) indexcoëfficiënt september 2019

   € 3 413,80

Bruto van de premie voor competentieontwikkeling rekening houdend met prestaties
Prestaties van 01.09.2018 t.e.m. 31.08.2019
= 150/360 (zie berekening prestaties)

= 3 413,80 x 150/360
= 1 422,41

 = € 1 422,41

Bijdrage R.S.Z. (13,07%)
= 1 422,41 x 13,07%
= 185,91

 -  € 185,91
Belastbaar bedrag van de premie voor competentieontwikkeling 2019  =  € 1 236,50

Bedrijfsvoorheffing

Stap 1:    Berekening van de belastbare maandwedde van september 2019 bij volledige prestaties.

    •   Brutomaandwedde

    17 563,00 x 1,7069 (*)
=________________________= 2 498, 19

12

        (*) indexcoëfficiënt september 2019

    •   Standplaatstoelage

  = 179,98 x 1,7069 (*)
= __________________  = 25,60
12

                              (*) indexcoëfficiënt september 2019

    •   Inhouding R.S.Z.
        = (2 498,19 + 25,60) x 13,07%
        = 329,86

    •   Belastbaar
        = brutomaandwedde + standplaatstoelage – R.S.Z.
        = 2 498,19 + 25,60 – 329,86
        = € 2 193,93

Stap 2: Berekening van de reële belastbare maandwedde:

        = 2 193,93 x 150/360
        = € 914,13

Stap 3: Berekening van de bedrijfsvoorheffing
 
Zie Tabel bedrijfsvoorheffing op de premie voor competentieontwikkeling.

    •   Percentage = 25,23% (belastbaar ligt tussen 902,51 en 1110,75).

    •    Vermindering voor 3 kinderen ten laste:
          a) de bedrijfsvoorheffing wordt met € 231,06 verminderd

          b) het bedrag bedrijfsvoorheffing wordt nog eens extra met 35% verminderd.

    •   Berekening bedrijfsvoorheffing:
        = (belastbaar bedrag van de premie voor competentieontwikkeling x percentage) – bedrag voor kinderen ten laste
        = (1 236,50 x 25,23%) – 231,06
        = 311,96 – 231,06
        = € 80,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 80,90

Netto premie voor competentieontwikkeling 2019  = € 1 155,60