nieuws

image/png

Updatebericht van 15 februari:

Beste gebruikers van SCOPE,

Afgelopen weekend, van donderdag 7 tot maandag 11 februari vond er een technische migratie van SCOPE plaats naar een hoger versie van “People tools”

Er weren nog correctieve ingrepen nodig in de navolgende dagen omdat er nog impact werd vastgesteld op het niveau van de afwezigheidsaanvragen (ESS en back-office), het digitaal personeelsdossier, bepaalde rapporten en interfaces en ook enkele wijzigingen in de schermafbeelding (datums, favorieten, …)

image/png

Omwille van een belangrijk technisch onderhoud zal de SCOPE toepassing niet beschikbaar zijn vanaf donderdag 7 februari om 18:00 uur tot maandagochtend 11 februari om 8:00 uur

Wil rekening houden met deze onbeschikbaarheid van SCOPE bij uw dagelijks werk en de afwezigheidsaanvragen.

Met dank voor uw begrip,

image/png

Vanaf 1 januari 2019 fusioneren een aantal gemeenten tot nieuwe gemeenten.

Dit heeft uiteraard gevolgen voor de adresgegevens in SCOPE.

De nodige setup in SCOPE werd doorgevoerd, maar wij vragen dat elk personeelslid dat in een nieuwe fusiegemeente woont de adressen in SCOPE zou controleren (eigen adres, contactpersonen, gezinsleden, …)

Volgende gemeenten werden gefusioneerd:

image/png

Probleem bij overdracht van verlof van 2018 naar 2019: weergave van foutieve saldi in ESS - OPGELOST

Onderstaand probleem is sinds 11 januari opgelost.

Personen die nog verlof van 2018 overdragen naar 2019 stellen momenteel vast dat de saldi in ESS niet correct zijn.
Het probleem is beperkt tot de weergave. De berekening in SCOPE en de saldi in de component “kalenderresultaten” zijn wel correct.
Wanneer een verlofaanvraag wordt ingediend, worden de saldi correct weergegeven.

image/jpeg

Betaling eindejaarstoelage op 14 december 2018

 

Meer uitleg over hoe de eindejaarstoelage wordt berekend vindt u in onze brochure