Jaarverslag 2021 FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)

image/png
 
2021 was een uitdagend jaar voor de FOD BOSA.
 
Ondanks de voortdurende coronacrisis, konden onze klanten blijven rekenen op een solide ondersteuning in onze kerndomeinen: werken bij de overheid, digitale overheid, begroting en boekhouding, 
overheidsopdrachten en strategische ondersteuning. 
 
Welke digitale tools lanceerden we? Hoeveel  selectieprocedures sloten we af? En hoeveel overheidsopdrachten werden via ons e-procurement platform verwerkt? De antwoorden hierop en nog veel meer vind je terug in het jaarverslag 2021.